Avocat

OUG nr. 76/2012 – aderarea ONRC la Forumul European al Registrelor Comertului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Forumul European al Registrelor Comertului, stabilirea unor masuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfasurarea conferintelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comertului organizate de Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 809, din 3 decembrie 2012.

Avand in vedere ca Romania, prin Oficiul National al Registrului, este membru cu drepturi depline al Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF) din anul 2004 si, de asemenea, membru al Comitetului Director, organismul de guvernare si planificare al Forumului, pentru trei ani consecutiv, incepand din anul 2011, iar in acest an a preluat si presedintia ECRF pen tru perioada 2012-2013, calitate in care va organiza la Bucuresti, in luna iunie 2013, a 16-a Conferinta anuala a Forumului Europea n al Registrelor Comertului, in cadrul careia se va reuni un numar important de registre ale comertului (aproximativ 50 de tari, cu peste 100 de participanti), atat membre ECRF (Olanda, Austria, Germania, Italia, Spania, Luxemburg, Marea Britanie – principali investitori europeni in societatile comerciale cu participare straina la capitalul social in Romania), cat si reprezentanti ai altor organisme internationale (CRF, Comisia Europeana, Banca Mondiala, IACA), dat fiind faptul ca Oficiul National al Registrului Comertului a fost invitat sa faca parte, incepand cu anul 2010, din grupul de lucru pentru elaborarea si imbunatatirea continutului studiilor anuale, in baza carora se efectueaza rapoarte anuale ale ECR F si care au ca scop o mai buna coordonare intre registrele europene si instituirea unor practici unitare in derularea activitati lor specifice registrelor in cadrul ECRF, forum de promovare a unui nivel ridicat de transparenta informationala, interoperabilitat e eficienta, colaborare electronica si schimb de bune practici intre registrele comertului, luand in considerare faptul ca, in calitate de membru cu drepturi depline al Forumului European al Registrelor Comertului, Oficiul National al Registrului Comertului are, in conformitate cu prevederile statutare, obligatia de a plati o cotizatie anua la, Forumul fiind finantat din cotizatiile anuale ale tuturor membrilor, taxele de participare la conferinta anuala, precum si din sumele n eutilizate virate de statele care au organizat conferintele ECRF in anii anteriori, neplata contributiilor financiare conducand la resping erea solicitarii de reinnoire sau, mai grav, la suspendarea invitatiei de participare a Romaniei in cadrul Forumului, tinand seama de faptul ca, in absenta unui cadru legal, Oficiul National al Registrului Comertului nu ar putea gestiona fonduri le necesare organizarii Conferintei anuale si, totodata, nu ar putea derula operatiunile financiar-contabile aferente, ceea ce ar periclita organizarea Conferintei anuale, fiind astfel compromise capacitatea de asumare a obligatiilor financiare si calitatea Romaniei de organizator a celei de a 16-a Conferinte a Forumului European al Registrelor Comertului, imaginea si credibilitatea institutiei, avand in vedere ca, in cazul neadoptarii imediate a prezentei reglementari, se creeaza premisele nerespectarii Deciziei Curtii de Conturi, care, in perioada 9 ianuarie-5 martie 2012, a efectuat la Oficiul National al Registrului Comertului misiune a de audit cu tema „Audit financiar asupra contului de executie a bugetului de stat pe anul 2011”, impunandu-se astfel initierea mas urilor legale pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internatio nale interguvernamentale la care Romania este parte, cu modificarile si completarile ulterioare, cu organismele internationale la ca re institutia noastra este membru, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. –
(1) Se aproba aderarea Oficiului National al Registrului Comertului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul European al Registrelor Comertului (ECRF)
(2) Se aproba plata cotizatiei anuale de participare a Oficiului National al Registrului Comertului, in calitate de membru cu drepturi depline, la Forumul European al Registrelor Comertului (ECRF), in limita echivalentului in lei al sumei de 4.000 euro
(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii platii
(4) Suma prevazuta la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat al Oficiului National al Registrului Comertului
(5) Nivelul cotizatiei prevazute la alin. (2) poate fi modificat anual prin Hotararea Adunarii generale a membrilor Forumului European al Registrelor Comertului
(6) In situatia in care nivelul cotizatiei anuale se va majora potrivit prevederilor alin. (5), plata cotizatiei majorate se va aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. II. –
(1) Oficiul National al Registrului Comertului este autorizat sa gestioneze si sa utilizeze fondurile financiare aferente conferintelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF) organizate de Romania
(2) Fondurile financiare prevazute la alin. (1) sunt virate din bugetul ECRF si provin din cotizatiile statelor membre ale Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF), taxele statelor membre de participare la conferinta anuala, stabilite conform Statutului Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF), precum si sumele neutilizate virate de statele care au organizat conferintele Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF) in anii anteriori
(3) Fondurile financiare prevazute la alin. (1) se gestioneaza printr-un cont distinct in valuta deschis la o institutie de credit, selectata potrivit legii
(4) Echivalentul in lei al sumelor provenite din fondurile financiare prevazute la alin. (1) necesar efectuarii de plati se transfera, pe masura necesitatilor de finantare, intr-un cont distinct, „Disponibil pentru conferinte anuale ECFR”, deschis la Trezoreria Statului
(5) Sumele gestionate prin contul distinct deschis la Trezoreria Statului prevazut la alin. (4) nu sunt purtatoare de dobanda
(6) Disponibilitatile ramase la finele exercitiului bugetar in contul „Disponibil pentru conferinte anuale ECRF”, deschis la Trezoreria Statului si in contul in valuta deschis la institutia de credit se reporteaza in anii urmatori si se utilizeaza cu aceeasi destinatie
(7) Dupa finalizarea auditului, potrivit Statutului Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF), sumele ramase neutilizate in contul „Disponibil pentru conferinte anuale ECRF” se transforma in valuta si se transfera in contul prevazut la alin. (3), al carui sold se va vira de catre Oficiul National al Registrului Comertului in contul indicat de urmatorul stat membru organizator al conferintei anuale a Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF).

Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizatiile internationale guvernamentale la care Romania a aderat in baza aprobarilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale”, dupa pozitia 57, se introduce o noua pozitie, pozitia 58, cu urmatorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea organizatiei Sediul Anul infiintarii Anul aderarii Romaniei Institutia romana care coordoneaza relatiile cu organizatia internationala respectiva Explicatii
„58 Forumului European al Registrelor Comertului (ECRF) 1998 2004 Oficiul National al Registrului Comertului Romania participa din anul 2004.”

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizatii la alte organisme internationale”, dupa ultimul subcapitol, „Curtea Constitutionala a Romaniei”, se introduce un nou subcapitol, cu urmatorul cuprins:
„ Oficiul National al Registrului Comertului
1. Forumul European al Registrelor Comertului euro 4000″

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Mona Maria Pivniceru
p. Ministrul afacerilor externe, Dan Petre, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 27 noiembrie 2012.
Nr. 76.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: