Avocat

OUG nr. 71/2012 – desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794, din 26 noiembrie 2012.

Avand in vedere necesitatea de a reduce pierderile nejustificate si de a echilibra raportul dintre veniturile alocate sistemulu i de sanatate si cheltuielile efective facute pentru achizitia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipame nte de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto, prin obtinerea unor produse de calitate la preturi cat mai mici, luand in considerare:
– necesitatea transformarii intr-un timp scurt a Ministerului Sanatatii intr-un integrator al derularii procedurilor de achizit ie de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentr u parcul auto necesare unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta pentru desfasurarea activitatii medicale pentru anul 2013;
– faptul ca sistemul de achizitii centralizate este folosit de mai multe state din Europa care au obtinut reduceri de preturi consistente, de aproximativ 10-30%. In cazul in care nu se va recurge la organizarea achizitiilor publice printr-un sistem centralizat care sa asigure folosirea eficienta si cu maxima responsabilitate a resurselor financiare alocate, consecintele negative asupra pacientilor vor deveni ev idente prin scaderea calitatii serviciilor medicale si insatisfactia declarata a acestora fata de sistemul medical. Avand in vedere ca acestea reprezinta elemente ce vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Se desemneaza Ministerul Sanatatii ca fiind unitate de achizitii publice centralizata.

Art. 2. –
(1) Unitatea de achizitii publice centralizata prevazuta la art. 1 incheie acorduri-cadru in numele si pentru unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua autoritatilor administratiei publice locale
(2) In baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achizitii publice centralizata, unitatile sanitare publice incheie si deruleaza contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sanatatii
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica achizitiilor a caror sursa de finantare este asigurata din fonduri alocate de autoritatile administratiei publice locale, donatii, sponsorizari si fonduri din proiecte cu finantare rambursabila si nerambursabila
(4) La solicitarea ministerelor sau a institutiilor publice cu retea sanitara proprie pot fi incluse in acest sistem centralizat si unitatile sanitare publice cu paturi din subordinea acestora.

Art. 3. –
(1) Unitatea de achizitii publice centralizata incheie acorduri-cadru pentru achizitia centralizata la nivel national de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto
(2) Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate se aproba, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(3) Atribuirea acordurilor-cadru de catre unitatea de achizitii publice centralizata nu necesita dovedirea existentei sumelor necesare efectuarii platilor.

Art. 4. –
(1) Unitatea de achizitii publice centralizata efectueaza achizitii la nivel national incepand cu a 10-a zi de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
(2) Pana la finalizarea implementarii la nivel national a sistemului centralizat de achizitii de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto, Ministerul Sanatatii poate aproba, in semestrul I al anului 2013, prin exceptie, desfasurarea de achizitii de catre unitatile sanitare publice.

Art. 5. –
(1) Pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel national de achizitionare de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie, servicii, combustibili si lubrifianti pentru parcul auto, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii emite norme metodologice
(2) Normele metodologice mentionate la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii, Raed Arafat
Ministrul administratiei si internelor, Mircea Dusa
Ministrul delegat pentru administratie, Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 20 noiembrie 2012.
Nr. 71.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: