Avocat

OUG nr. 69/2012 – asigurarea unei contributii suplimentare a Romaniei la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contributii suplimentare a Romaniei la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie a fost publicata in Mointorul Oficial, Partea I, nr. 792, din 26 noiembrie 2012.

Avand in vedere statutul Romaniei de stat membru (stat fondator) in cadrul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, angajamentele internationale asumate de Romania prin Ministerul Administratiei si Internelor in cadrul vectorului de asigurare a unui spatiu european de libertate, securitate si justitie, precum si de implicare in efortul internat ional de combatere a criminalitatii organizate si terorismului, tinand seama de urmatoarele considerente:
– Romania este singurul stat membru fondator si singurul stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat in posturi la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL;
– avantajele operationale aduse de asigurarea contributiei Romaniei prin detasarea unor ofiteri de politie la aceasta organizatie internationala, in conditiile in care persoanele date in urmarire internationala de catre autoritatile judiciare di n Romania reprezinta aproximativ 12% din totalul mondial al persoanelor date in urmarire, ceea ce conduce la un volum semnificativ de dat e si informatii procesate la nivelul Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL cu sc opul de a facilita localizarea si aducerea lor in fata justitiei;
– activitatea desfasurata in ultimii ani la nivelul Politiei Romane si nu numai este caracterizata printr-o crestere substantia la a indicatorilor in ceea ce priveste fluxul informational operativ, ceea ce demonstreaza angajarea deplina a Ministerului Admini stratiei si Internelor in combaterea fenomenului infractional transfrontalier;
– schimbul de mesaje referitor la infractiunile savarsite de cetatenii romani in strainatate a crescut in mod considerabil, astfel s-a ajuns in anul 2010, dar si in 2011, la peste 200.000 de mesaje operative cu parteneri straini atat prin intermediul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, cat si prin celelalte canale de cooperare politieneasca internatio nala, fata de peste 110.000 in 2009, dintre acestea peste 50% avand loc prin intermediul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL;
– autoritatile de aplicare a legii din Romania sunt al treilea mare utilizator european al bazelor de date gestionate de Secretariatul General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, mai ales in conditiile in care acestea reprezinta un important aport operational in demersul de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene si ale Spatiulu i Schengen;
– avantajele strategice si de reprezentare la nivelul celei mai mari organizatii de aplicare a legii la nivel mondial;
– existenta unei comunicari oficiale a Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL cu privire la participarea si selectionarea unui ofiter de politie roman la nivelul Secretariatului General al Organiz atiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL pentru a indeplini o functie cu atributii functionale de coordonare a managementului datelor si informatiilor, care sa fie detasata la Organizatia Internationala de Politie Criminala – INTERPOL in perioada imediat urmatoare;
– necesitatea identificarii urgente a unei solutii legislative care sa permita detasarea unor ofiteri de politie romani la nive lul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, luand in considerare ca in cazul neadoptarii acestui act normativ sub forma ordonantei de urgenta se preconizeaza si urmatoarele consecinte negative:
– crearea unui deserviciu de imagine autoritatilor romane de aplicare a legii si, implicit, Ministerului Administratiei si Internelor prin imposibilitatea stabilirii cu celeritate a unei solutii legale pentru asigurarea detasarii, la nivelul Organiza tiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, a unor ofiteri de politie romani, in conditiile unei comunicari oficiale punctu ale a Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL cu privire la selectionarea unui ofiter de politie roman la nivelul Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL pentru a indepl ini o functie cu atributii functionale de coordonare a managementului datelor si informatiilor, care sa fie detasata la Organizatia Internationala de Politie Criminala – INTERPOL in perioada imediat urmatoare;
– pierderea oportunitatii crearii si mentinerii unui beneficiu de imagine in favoarea Romaniei, prin implicarea directa si la un nivel international a institutiei in eforturile europene si internationale de combatere a criminalitatii transfrontaliere si de creare a unui spatiu comun de libertate, securitate si justitie;
– neexploatarea completa a posibilitatilor oferite de Secretariatul General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, Romania fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai instrumentelor informationale puse la dispozitie de organizatie, detasarea unor ofiteri de politie creand premisele unei mai bune utilizari a resurselor Organizatiei International e de Politie Criminala – INTERPOL pentru realizarea intereselor de siguranta publica atat ale organizatiei, cat si ale Romaniei;
– Romania ar ramane singurul stat fondator si singurul stat membru al Uniunii Europene care nu asigura o participare prin personal specializat la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala – INTERPOL, in considerarea faptului ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de ordin legislativ ar conduce la pierderea postului pentru care a fost selectionat un ofiter de politie si ar putea avea consecinte grave asupra reprezentarii intereselor Romaniei la nivel international, dar si asupra gestionarii activitatii de cooperare politieneasca internationala, elemente care vizeaza int eresul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Romania asigura o contributie suplimentara la Organizatia Internationala de Politie Criminala – INTERPOL, denumita in continuare INTERPOL, prin detasarea la aceasta organizatie internationala a ofiterilor de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau al institutiilor si structurilor aflate in subordine.

Art. 2. –
(1) Detasarea ofiterilor de politie la INTERPOL se dispune de catre ministrul administratiei si internelor, in functie de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru o perioada de timp determinata potrivit cerintelor INTERPOL
(2) Perioada initiala a detasarii poate fi prelungita de catre ministrul administratiei si internelor in functie de solicitarea INTERPOL si de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. –
(1) Pot fi detasati la INTERPOL numai ofiterii de politie care au fost selectati de INTERPOLpentru posturi de experti detasati, potrivit procedurilor proprii
(2) Detasarea la INTERPOL a ofiterilor de politie se poate face cu acordul acestora
(3) Ofiterii de politie trimisi in misiune permanenta in strainatate sunt detasati la INTERPOL, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, numai dupa incheierea misiunii in strainatate
(4) Ofiterii de politie aflati in perioada de stagiu sau de proba, potrivit reglementarilor legale in vigoare, nu pot fi detasati la INTERPOL.

Art. 4. –
(1) Pe timpul detasarii la INTERPOL, ofiterii de politie beneficiaza de urmatoarele drepturi platite din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor:
a) salariul lunar in valuta similar atasatilor de afaceri interne, o indemnizatie lunara in valuta pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere permanenta in strainatate, precum si o indemnizatie lunara in valuta pentru copiii minori aflati in intretinere permanenta in strainatate, conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;
b) cheltuielile de chirie, alte cheltuieli conexe acestora si cheltuieli de intretinere a locuintei, cheltuielile de transport la instalare/retragere a ofiterului de politie detasat la/de la INTERPOL, precum si cheltuielile pentru transportul bagajelor personale, in limita a 250 de kilograme, in sensul Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Ofiterii de politie detasati la INTERPOL beneficiaza de concediu de odihna conform reglementarilor stabilite la nivelul INTERPOL. Pe perioada concediului de odihna efectuat in tara, ofiterii de politie detasati la INTERPOL beneficiaza de salariul corespunzator functiei de atasat de afaceri interne, pe care sunt incadrati in tara, actualizat potrivit reglementarilor in vigoare
(3) Salariul ofiterului de politie detasat la INTERPOL, precum si contributiile sociale obligatorii prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru angajator si angajat, sotul/sotia care il insoteste se platesc, respectiv se retin si se platesc de catre Ministerul Administratiei si Internelor
(4) Ofiterii de politie detasati la INTERPOL, precum si membrii de familie ai acestora care ii insotesc beneficiaza de asigurare medicala, al carei cost este asigurat de Ministerul Administratiei si Internelor, cu exceptia situatiei in care aceasta este asigurata de INTERPOL
(5) In sensul alin. (4) sunt considerati membri de familie sotul/sotia si copiii minori care insotesc ofiterul de politie detasat la INTERPOL
(6) Ofiterul de politie detasat la INTERPOL are obligatia de a transmite lunar, in copie la data de intai a fiecarei luni si in original pana la data de 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, documente justificative privind activitatile generatoare de cheltuieli prevazute la alin. (1) lit. b), precum si documentele doveditoare care sa ateste efectuarea activitatii pentru INTERPOL
(7) Ofiterul de politie detasat la INTERPOL are obligatia de a informa Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la perioada/perioadele de efectuare a concediului de odihna.

Art. 5. – Pe intreaga durata a detasarii, Ministerul Administratiei si Internelor are obligatia sa aduca la cunostinta ofiterului de politie detasat si a INTERPOL-ului modificarile situatiilor de drept sau de fapt care stau la baza detasarii si care privesc ministerul.

Art. 6. –
(1) Pe perioada detasarii la INTERPOL, ofiterii de politie isi pastreaza raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor
(2) In vederea detasarii la INTERPOL, ofiterii de politie sunt mutati in interesul serviciului la Directia generala management resurse umane din Ministerul Administratiei si Internelor si se incadreaza in statul de organizare al posturilor pentru incadrarea personalului Ministerului Administratiei si Internelor care desfasoara misiuni in afara teritoriului tarii, infiintat la nivelul acestei structuri.

Art. 7. – In situatia in care detasarea ofiterului de politie inceteaza, inaintea expirarii duratei stabilite initial, din initiativa acestuia sau a INTERPOL-ului, ofiterul de politie in cauza are obligatia informarii Ministerului Administratiei si Internelor in termen de 10 zile de la data initierii demersurilor privind incetarea detasarii.

Art. 8. –
(1) La incetarea detasarii, ofiterii de politie sunt mutati in interesul serviciului din statul de organizare prevazut la art. 6 alin. (2) in unitatea de la care au plecat, pentru a fi incadrati in functiile pe care le-au ocupat anterior detasarii, daca acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, in functii echivalente celor ocupate anterior
(2) In situatia in care ulterior aplicarii prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea in functie, ofiterii de politie se pun la dispozitia unitatii de la care au plecat, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare, pentru identificarea unei functii in vederea numirii, cu respectarea urmatoarei ordini de prioritati:
a) in alta unitate a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru a fi incadrati in functii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;
b) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate, pe functii corespunzatoare gradelor profesionale detinute, cu acordul lor;
c) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate a Ministerului Administratiei si Internelor, pe functii inferioare gradului profesional pe care il detin, in conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9. –
(1) Pe intreaga perioada a detasarii, ofiterii de politie isi desfasoara activitatea sub autoritatea si instructiunile INTERPOL, in vederea indeplinirii intereselor si atingerii obiectivelor stabilite de catre INTERPOL
(2) Personalul prevazut la alin. (1) este obligat sa respecte reglementarile interne ale INTERPOL.

Art. 10. – Perioada in care ofiterul de politie detasat isi desfasoara activitatea la INTERPOL constituie vechime in serviciu si in specialitatea studiilor absolvite, dupa caz.

Art. 11. –
(1) Promovarea si avansarea in gradul profesional urmator a ofiterilor de politie detasati care isi desfasoara activitatea la INTERPOL se fac potrivit legislatiei in vigoare
(2) Rezultatele evaluarii profesionale anuale a ofiterilor de politie detasati la INTERPOL realizate de catre INTERPOL pe durata detasarii sunt echivalate rezultatelor evaluarii anuale a performantelor profesionale realizate de catre Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit procedurilor in vigoare.

Art. 12. –
(1) In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se aproba norme metodologice pentru stabilirea competentelor structurilor Ministerului Administratiei si Internelor sau ale institutiilor si structurilor aflate in subordine
(2) Ordinul ministrului administratiei si internelor prevazut la alin. (1) se emite in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor, Mircea Dusa
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Mariana Campeanu
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 20 noiembrie 2012.
Nr. 69.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: