Avocat

Ordinul MS nr. 1.085/2012 – masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760, din 12 noiembrie 2012.
Vazand Referatul de aprobare al Directiei de asistenta medicala si politici publice nr. VVP. 626/2012, avand in vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) si art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 2 lit. a) si c) si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se desemneaza in categoria spitalelor clinice regionale de urgenta cu nivel de competenta I A unitatile spitalicesti prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se desemneaza in categoria spitalelor clinice regionale de urgenta cu nivel de competenta I B unitatile spitalicesti prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. –
(1) Unitatile functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A sunt entitati interspitalicesti fara personalitate juridica, constituite din spitalele clinice judetene de urgenta sau spitalele clinice cu toate specialitatile chirurgicale si medicale din structura acestora, impreuna cu infrastructura pentru investigatii clinice si paraclinice si orice alta structura de specialitate unica, cu caracter de urgenta majora, aflata in afara structurii spitalului judetean sau a spitalului clinic respectiv, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Se constituie unitatile functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A, prevazute in anexa nr. 3
(3) Unitatile functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A indeplinesc, cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A pana la construirea unor spitale noi sau pana la atingerea nivelului de dezvoltare pentru actualele unitati spitalicesti care sa permita respectarea integrala a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica.
Art. 4. –
(1) Coordonarea operativa a activitatii unitatilor functionale regionale de urgenta se realizeaza de catre managerul si directorul medical ai spitalului clinic judetean de urgenta sau al spitalului clinic, iar conducerea colectiva se realizeaza de un consiliu de conducere format din membrii conducerii operative si din managerii spitalelor din care provin structurile din alcatuirea unitatilor functionale regionale de urgenta
(2) Responsabilitatile si atributiile coordonarii operative si a conducerii colective se stabilesc pe baza unui protocol incheiat intre unitatile spitalicesti care participa la constituirea unitatii functionale de urgenta cu nivel de competenta I A, in conformitate cu modelul-cadru prevazut in anexa nr. 4
(3) Nesemnarea protocolului prevazut la alin. (2) si nerespectarea prevederilor acestuia constituie contraventie, fata de care se aplica sanctiunile prevazute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, pentru managerii si pentru unitatile spitalicesti in culpa.
Art. 5. –
(1) Unitatile prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, care indeplinesc doar partial criteriile minime obligatorii si sunt clasificate provizoriu, au obligatia atat a prezentarii unui plan de conformare cu responsabilitati si termene de implementare precis specificate, cat si de a incheia un protocol de colaborare cu alte spitale sau unitati regionale pentru acoperirea deficientelor in indeplinirea criteriilor de clasificare
(2) Planul de conformare se inainteaza Ministerului Sanatatii in termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, de catre managerul spitalului clinic judetean de urgenta sau al spitalului clinic si se aproba de ministrul sanatatii
(3) Duratele de conformare pentru indeplinirea totala a criteriilor de clasificare pentru unitatile prevazute la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 5
(4) In situatia in care duratele prevazute la alin. (3) nu sunt respectate, unitatea este declasificata si suporta consecintele economico-financiare generate de aceasta modificare a clasificarii.
Art. 6. –
(1) Spitalele clinice regionale de urgenta si unitatile functionale regionale de urgenta sunt prioritati nationale pentru sistemul de sanatate din punctul de vedere al finantarii din fonduri publice a serviciilor medicale, a investitiilor si a dotarilor materiale, precum si din punctul de vedere al asigurarii resurselor umane, in scopul asigurarii indeplinirii tuturor criteriilor prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 pentru clasificarea in categoria I A sau I B
(2) Unitatile sanitare cu paturi prevazute in anexa nr. 6 sunt spitalele de urgenta care asigura asistenta medicala de urgenta pentru primirea, investigarea si tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzand cel putin doua judete din cadrul regiunii respective, in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 si 4 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006, sub coordonarea metodologica a spitalelor regionale de urgenta sau a unitatilor functionale regionale de urgenta
(3) Spitalele prevazute la alin. (2) sunt prioritati pentru sistemul de sanatate din punctul de vedere al finantarii din fonduri publice a serviciilor medicale, a investitiilor si a dotarilor materiale, precum si din punctul de vedere al asigurarii resurselor umane, in scopul asigurarii indeplinirii tuturor criteriilor prevazute pentru clasificarea in categoria II A sau II B
(4) Spitalele de urgenta prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 6 constituie componenta de interes strategic a retelelor regionale de unitati spitalicesti de urgenta
(5) Relatiile ierarhice de indrumare metodologica intre unitatile sanitare cu paturi din cadrul retelei regionale de spitale de urgenta sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 7. –
(1) Activitatea unitatilor sanitare cu paturi prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 este evaluata anual de o comisie constituita in acest scop prin ordin al ministrului sanatatii
(2) In baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (1) si aprobate de ministrul sanatatii, nivelul de competenta poate fi mentinut sau modificat.
Art. 8. – In termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti transmit spre aprobare, catre Ministerul Sanatatii, clasificarea spitalelor de urgenta din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, altele decat cele prevazute la art. 7, in conformitate cu criteriile prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006.
Art. 9. –
(1) Activitatea unitatilor sanitare cu paturi prevazute la art. 8 este evaluata anual de o comisie constituita in acest scop de directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care transmit spre aprobare rezultatele evaluarii catre Ministerul Sanatatii
(2) In baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (1) si aprobate de ministrul sanatatii, nivelul de competenta poate fi mentinut sau modificat.
Art. 10. – Directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, spitalele de urgenta si structurile din Ministerul Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sanatatii, interimar, Raed Arafat, subsecretar de stat
Bucuresti, 26 octombrie 2012.
Nr. 1.085.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: