Avocat

Ordinul MMP nr. 3.821/2012 – aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ordinul Ministerul Mediului si Padurilor nr. 3.821/2012 pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783, din 21 noiembrie 2012.

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 282.614 din 30 octombrie 2012 privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, in temeiul art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile ulterioare, ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba urmatoarele derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012:
a) prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (6), utilizarea tichetului valoric se face pana la data de 10 decembrie 2012 inclusiv;
b) prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (7), neutilizarea tichetului valoric pana cel mai tarziu la data de 10 decembrie 2012 atrage decaderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare;
c) prin derogare de la dispozitiile art. 23 alin. (6), contractul este valabil pana la data de 31 decembrie 2012;
d) prin derogare de la dispozitiile art. 25 alin. (9), ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2012, iar decontarea se efectueaza pana la data de 24 decembrie 2012 inclusiv;
e) prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (11) si dispozitiile art. 51 alin. (11), in cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 2. – Derogarile prevazute la art. 1 se aplica exclusiv in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national initiat in anul 2012.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul mediului si padurilor, Rovana Plumb
Bucuresti, 7 noiembrie 2012.
Nr. 3.821.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: