Avocat

Ordinul MMFPS nr. 2.706/2012 – modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al MMFPS 2009-2012

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2.706/2012 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 668/2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 744, din 5 noiembrie 2012.

Avand in vedere art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa „Lista proiectelor cuprinse in Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 2009-2012” la Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 668/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 11 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– In coloana a 3-a a tabelului aferent Programului „Piata muncii”, pozitiile 3, 4, 10 si 15 vor avea urmatorul cuprins:
a) pozitia 3 – „ 1.465/0/7001/500/265”;
b) pozitia 4 – „ 1.635/690/500/400/45”;
c) pozitia 10 – „ 1.849/404/900/500/45”;
d) pozitia 15 – „ 1.726/781/900/0/45”.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Petru-Radu Paun-Jura, secretar general
Bucuresti, 22 octombrie 2012.
Nr. 2.706.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: