Avocat

Ordinul MFP nr. 1639/2012 – completarea Ordinului MFP nr. 86/2005 – reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1639/2012 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 824, din 7 decembrie 2012.

In baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. I. – In anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa pozitia „Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate” se introduce o noua pozitie, cu urmatorul cuprins:
Cod in profil departamental Denumirea ordonatorului principal de credite Data platii salariilor
„4 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 10”

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 4 decembrie 2012.
Nr. 1.639.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: