Avocat

Ordinul MFP nr. 1519/2012 – Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792, din 26 noiembrie 2012.

In baza prevederilor pct. 162 alin. (24) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Referirile la Codul fiscal din Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare reprezinta referiri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta referiri la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu

Bucuresti, 19 noiembrie 2012.
Nr. 1.519.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: