Avocat

Ordinul ANPC nr. 473/2012 – modificarea Ordinului ANPC nr. 72/2010 – unele masuri de informare a consumatorilor

Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 473/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 823, din 7 decembrie 2012.
Avand in vedere:
– Referatul Directiei de control si supraveghere piata nr. 1/2.195 din 10 octombrie 2012;
– prevederile art. 1 alin. (1), ale art. 8 si ale art. 66 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „
Art. 1. –
(1) Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea sa afle informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia sa afiseze numarul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551, linie telefonica cu tarif normal, adresa si numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protectia consumatorilor si comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa site-ului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro (2) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protectia consumatorilor si comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.”
2. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Bogdan Cristian Nica
Bucuresti, 3 decembrie 2012.
Nr. 473.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: