Avocat

Ordinul ANAF nr. 1714/2012 – aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798, din 28 noiembrie 2012.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 29621 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, cod 14.13.04.03;
b) Notificare, cod 14.13.07.04, prevazute in anexele nr. 1a) si 1b).

Art. 2. – Procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1a), 1b), 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. – Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. –
(1) Pentru modificarea venitului asigurat in anul 2012, contribuabilii preluati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la Casa Nationala de Pensii Publice depun formularul 600 „Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 874/221/ 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2012, avand bifata casuta „Declaratie rectificativa”
(2) In cazul prevazut la alin. (1), organul fiscal emite o noua decizie de impunere (formular 610), avand completata coloana referitoare la decizia curenta cu venitul baza de calcul, respectiv contributia de asigurari sociale aferenta, precum si coloana referitoare la decizia anterioara cu informatiile existente in evidenta fiscala, astfel cum au fost preluate de la Casa Nationala de Pensii Publice.

Art. 7. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Serban Pop
Bucuresti, 6 noiembrie 2012.
Nr. 1.714.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: