Avocat

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 241, 4 aprilie 2014

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 241, 4 aprilie 2014
14 Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
15 Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
237 Hotarare privind suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014
241 Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „LG – 97” din municipiul Bucuresti
44 Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare
293 Ordin al minsitrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in 2014

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242, 4 aprilie 2014
18 Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme infomatice si de comunicatii / DS 2
48 Ordin al viceprim-ministrului afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Republicarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243, 4 aprilie 2014
Decizia nr. 26 din 21 ianuarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
242 Hotarare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor si limitelor in care s epot efectua plati in avans din fonduri publice de catre Societatea Romana de Radiodifuziune pentru producerea si difuzarea emisiunilor radiofonice in strainatate
1 Hotarare a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile in anul 2014
284 Ordin al ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii si zone
197 Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual
Sentinta civila nr. 835 din 8 februarie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 244, 4 aprilie 2014
5 Hotarare pentru modificare art. 4 din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
7 Hotarare pentru prelungirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 74/2013 privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalitatii achizitiei terenurilor din zona comunei Nana, judetul Calarasi
10 Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa
11 Hotarare pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 48/2012 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO
12 Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 26/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeana dintre Parlamentul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova
15 Hotarare pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 50/2012 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si a Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe
16 Hotarare privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constand in Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa” – COM (2013)918, propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea emisiilor in atmosfera ale anumitor poluanti provenind de la instalatii medii de ardere – COM (2013)919 si propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici si de modificare a Directivei 2003/35/CE – COM (2013)920
152 Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
153 Decizie privind incetarea exercitarii cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura de catre doamna Elena Gabriela Eremia
154 Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura de catre domnul Ovidiu Gabriel Gales
155 Decizie privind incetarea exercitarii cu caracter temporar, de catre doamna Dumitra Groza a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
156 Decizie privind exercitarea cu caracter temporar, de catre doamna Mihaela Irina Ionescu a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
157 Decizie privind numirea domnului Nicolae Minea in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
158 Decizie pentru numirea doamnei Szavics Petra in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
159 Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Daniel Grogoroiu-Norocel a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
582 Decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale
4H Hotarare privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: