Avocat

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 245

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 245

243 Hotarare pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera
49 Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind instituirea si conferirea unor distinctii onorifice in Ministerul Afacerilor Interne
433/138 Ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si a persoanelor varstnicesi a presedintelui Institutului National de Statistica pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011
821 Ordin al minictrului afacerilor externe privind aprobarea Licentei de transfer de introducere temporara pe teritoriul Romaniei de produse militare, pentru participare la demonstratii, evaluari sau expozitii nr. LGIN-Ro-02
822 Ordin al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Licentei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstratii, evaluari sau expozitii nr. LGIM-Ro-01
2191 Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica „B„, a „Casei rurale„ din municipiul Turda, piata 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Cluj

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 246

Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei
Opinie separata cu privire la neconstitutionalitatea completarii art. 58 alin. (1) din Constitutie cu sintagma „in raporturile acestora cu autoritatile publice„ cuprinsa sa paragrafele 186-190 din Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014
265 Ordin al ministrului delegat pentru energie pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011
723 Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind masurile restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 247

368 Ordin al ministrului sanatatii privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala FERTIGYN – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane in scop terapeutic (fertilizare in vitro)
530 Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23 Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2014-2015
24 Ordin privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum
25 Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 57/2013

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 255

 

30 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

308 Decret privind promulgarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

36 Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2012 prvind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

327 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2012 prvind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

37 Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

328 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

27 Hotarare privind vacantarea unui mandat de senator

28 Hotarare privind vacantarea unui mandat de senator

361/238 Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial, Partea I, 7 aprilie 2014, nr. 255Bis

Anexele nr. 1-49 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: