Avocat

Legea nr. 211/2012 – aprobarea OG nr. 8/2011 – modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor

Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778, din 19 noiembrie 2012.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul II punctul 1, litera a) a articolului 16 va avea urmatorul cuprins: „a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 de calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii de razboi. Veteranii de razboi decorati cu Medalia «Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945», cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-intors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii, ofiterii si ceilalti veterani de razboi decorati cu Medalia «Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945» calatoresc la clasa I, iar cei nedecorati si vaduvele de razboi, la clasa a II-a. Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne, dus-intors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite, dus-intors, pe caile fluviale, la alegere. In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori. Legitimatiile de transport tip card pot fi utilizate si de catre sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de procura autentificata, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei. Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt;”.
2. La articolul II punctul 2, articolul 161 va avea urmatorul cuprins: „Art. 161. – Pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 16 lit. a) persoanelor respective li se vor elibera legitimatii de transport tip card, personalizate cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum si datele ce vor fi inscrise in legitimatiile de calatorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului. Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care va stoca in memorie numarul de calatorii la care are dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate si contravaloarea acestora.”
3. Articolul III se abroga.
4. La articolul IV punctul 1, articolul 343 va avea urmatorul cuprins: „Art. 343. –
(1) Persoanele care, conform legii, beneficiaza de legitimatii de calatorie tip card au obligatia de a prezenta legitimatia de calatorie tip card la urcarea in autobuz sau autocar si de a valida calatoria prin intermediul cititorului de carduri. Aceeasi obligatie o au si persoanele care detin abonamente sau alte legitimatii de calatorie tip card
(2) Modul de dotare, utilizare, precum si functiunile pe care trebuie sa le indeplineasca cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
(3) Conducatorii auto au dreptul si obligatia de a verifica, la urcarea in autovehicul, daca utilizatorul legitimatiei de transport tip card este si beneficiarul acesteia. In cazul utilizarii legitimatiilor de calatorie tip card de catre alte persoane decat cele indreptatite, conducatorul auto va refuza transportul acestor persoane pe baza legitimatiilor respective
(4) Legitimatiile de calatorie tip card, utilizate de catre alte persoane decat cele indreptatite, vor fi retinute de catre organele de control, in vederea anularii lor, in conditiile prevazute in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.”
5. Articolul V va avea urmatorul cuprins: „
Art. V. – Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se vor modifica in mod corespunzator pana la data de 31 decembrie 2014.”
6. Articolul VII va avea urmatorul cuprins: „
Art. VII. – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor intreprinde masurile necesare pentru ca, pana la data de 31 decembrie 2014, veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.”

Art. II. – Beneficiarii facilitatilor de calatorie vor achizitiona bilete cu plata integrala a acestora, urmand ca decontarea sa se realizeze prin institutiile publice responsabile, in cuantumul prevazut in legislatia specifica fiecarei categorii sociale, in baza normelor ce se vor aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 13 noiembrie 2012.
Nr. 211.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_31302/Legea-nr-211-2012-aprobarea-OG-nr-8-2011-modificarea-si-completarea-legislatiei-cu-privire-la-eliberarea-gestionarea-si-monitorizarea-documentelor-de-calatorie-acordate-pensionarilor.html#ixzz2EwSYJ07o
Follow us: Avocatnetro on Facebook


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: