Avocat

Hotarare UNPIR nr. 3/2012 – modificarea anexei nr. I la Hotararea Congresului UNPIR nr. 3/2007 – aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

Hotararea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2012 pentru modificarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794, din 26 noiembrie 2012.

In temeiul art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile ulterioare, Congresul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, reunit la Bucuresti in data de 22 septembrie 2012, hotaraste:

Articol unic. – Anexa nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– Anexele nr. 4 si 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Secretarul general al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, Alexandru Frumosu
Bucuresti, 22 septembrie 2012.
Nr. 3.

Anexa 1

NIVELUL TAXELOR
pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare

Se vor percepe taxe pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:

A. Pentru societatile profesionale:
1. cerere disponibilitate denumire/optiune denumire – 50 lei
2. cerere inregistrare societate profesionala/filiala a societatii – 400 lei
3. eliberare certificat de inregistrare – 200 lei
4. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada – 60 lei
5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania) – 100 lei
5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania) – 200 lei
6. cereri de furnizare informatii:
6.a) cerere de furnizare informatii (conform model) – se taxeaza fiecare pozitie cu 40 lei
6.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar – 20 lei/pagina
6.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar – 40 lei/pagina
7. cerere de preschimbare certificat de inregistrare – 100 lei

B. Pentru cabinetele individuale si cabinete asociate:
1. cerere inregistrare cabinet individual/cabinete asociate – 200 lei
2. eliberare certificat de inregistrare – 100 lei
3. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada – 30 lei
4.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania) – 50 lei
4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru cei care nu sunt membri ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania) – 150 lei
5. cereri de furnizare informatii:
5.a) cerere de furnizare informatii (conform model) – se taxeaza fiecare pozitie cu 20 lei
5.b) cerere de eliberare copii simple de pe acte aflate la dosar – 10 lei/pagina
5.c) cerere de eliberare copii certificate de pe acte aflate la dosar – 20 lei/pagina
6. cerere de preschimbare certificat de inregistrare – 50 lei

Anexa 2

NIVELUL TAXELOR SI COTIZATIILOR,
precum si plafonul minim de asigurare profesionala

CAPITOLUL I Nivelul taxelor si cotizatiilor

Art. 1. – Taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa va fi de 1.200 lei.
Art. 2. – Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer inscrierea in Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania fara examen si cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.
Art. 3. – Taxa de inscriere in Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania va fi de:
a) 1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces in profesie;
b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiaza de inscrierea in profesie cu scutire de examen si stagiu de pregatire profesionala;
c) 1.500 lei pentru persoane juridice.
Art. 4. –
(1) Cotizatia anuala este de:
a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile;
b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile
(2) Taxa anuala pentru persoanele juridice este de 2.000 lei
Art. 5. – Taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie este de 1.500 lei.

CAPITOLUL II Plafonul minim de asigurare profesionala

Art. 6. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice romane, inscrise in subsectiunile IB si IC ale Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 30.000 lei.
Art. 7. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoane juridice, inscrise in subsectiunea IIA a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 200.000 lei.
Art. 8. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice straine, inscrise in subsectiunea a III-a a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 30.000 lei.
Art. 9. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele juridice straine, inscrise in subsectiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 200.000 lei.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: