Avocat

HG nr. 1171/2012 – stabilirea cuantumului ajutorului anual – acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice

Hotararea Guvernului nr. 1171/2012 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825, din 7 decembrie 2012.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veter anii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulteri oare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, beneficiaza in anul 2012 de un ajutor anual in cuantum de 230 lei/persoana pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. – Sumele pentru plata ajutorului prevazut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suporta din bugetele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Georgeta Bratu, secretar de stat
p. Ministrul apararii nationale, Sebastian Huluban, secretar de stat
Directorul Serviciului Roman de Informatii, George Cristian Maior
Ministrul administratiei si internelor, Mircea Dusa
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 4 decembrie 2012.
Nr. 1.171.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: