Avocat

HG nr. 1169/2012 – suplimentarea bugetelor MJ, MP si CSM pentru plata titlurilor executorii

Hotararea Guvernului nr. 1169/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 818, din 5 decembrie 2012.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2012 cu suma de 18.469 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, si cu suma de 135 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”.

Art. 2. – Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 8.450 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”.

Art. 3. – Se aproba suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 216 mii lei, la capitolul 51.01 „Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, si cu suma de 62 mii lei, la capitolul 65.01 „Invatamant”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”.

Art. 4. – Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

Art. 5. – Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Mona Maria Pivniceru
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 4 decembrie 2012.
Nr. 1.169.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: