Avocat

HG nr. 1.056/2012 – modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 652/2009 – organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

Hotararea Guvernului nr. 1.056/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 743, din 5 noiembrie 2012.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – La anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nota se modifica si va avea urmatorul cuprins: „NOTA: Unitatile prevazute in prezenta anexa pot utiliza un numar maxim de 14.310 posturi”.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Mona Maria Pivniceru
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Georgeta Bratu, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 30 octombrie 2012.
Nr. 1.056.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: