Avocat

Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012 – monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778, din 19 noiembrie 2012.

In temeiul prevederilor:

– art. 14 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
– pct. 2.3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*), Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, intrunit in sedinta din 11 octombrie 2012, decide:

Art. 1. – Se adopta Procedura privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Lazar Balaj
Bucuresti, 11 octombrie 2012.
Nr. 41.

Note de subsol
*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexe

PROCEDURA privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania

Art. 1. – Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) pune in aplicare Procedura privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), prin Departamentul monitorizare si investigatii (DMI).

Art. 2. – CSIPPC aproba hotararile Consiliului CAFR privind atribuirea sau reatribuirea calitatii de membru, autorizarea, inscrierea, suspendarea, retragerea si radierea persoanelor fizice si persoanelor juridice, dupa caz, in si din Registrul public al auditorilor financiari din Romania, in temeiul Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR.

Art. 3. – CAFR transmite CSIPPC hotararea Consiliului CAFR referitoare la publicarea anuala sau trimestriala a Registrului public al auditorilor financiari din Romania si a modificarilor operate in acesta, dupa caz.

Art. 4. – DMI verifica, in conformitate cu prevederile art. 5 si 6, respectarea termenelor stabilite prin reglementarile specifice ale CAFR de publicare anuala si trimestriala a Registrului public al auditorilor financiari din Romania si a modificarilor operate in acesta, dupa caz, precum si gradul de actualizare a informatiilor continute in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, publicat anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a informatiilor aparute ca urmare a modificarilor operate trimestrial in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, persoane fizice si juridice, de catre CAFR.

Art. 5. – DMI analizeaza hotararile Consiliului CAFR care determina modificari in evidentele auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, primite de la ultima verificare a informatiilor publicate in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, in scopul verificarii gradului de actualizare a informatiilor continute in acest registru.

Art. 6. – CSIPPC poate trimite, in mod aleatoriu, unui numar de auditori financiari persoane fizice si persoane juridice solicitari de furnizare de informatii continute in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, pentru a verifica daca informatiile furnizate de catre auditori corespund cu informatiile publicate in Registrul public al auditorilor financiari din Romania.

Art. 7. – Verificarile prevazute in prezenta procedura se vor efectua, ca tehnica de baza, prin sondaj.

Art. 8. –
(1) Trimestrial, DMI intocmeste un raport privind rezultatele monitorizarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania
(2) Raportul privind rezultatele monitorizarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania va fi inaintat, spre informare, CAFR
(3) Raportul mentionat la alin. (1) va fi prezentat in prima sedinta a Consiliului superior al CSIPPC de dupa incheierea fiecarui trimestru de raportare
(4) Raportul mentionat la alin. (1) va contine cel putin:
a) perioada pentru care s-a efectuat verificarea;
b) perioada in care s-a efectuat verificarea;
c) metodologia utilizata conform art. 5 si 6;
d) constatarile verificarilor efectuate, pe cele doua categorii de auditori, persoane fizice si persoane juridice;
e) o concluzie sintetica a constatarilor in care sa se prezinte si evolutia fata de perioada anterioara de raportare;
f) recomandarile formulate de catre CSIPPC, dupa caz;
g) masurile adoptate de catre CAFR pentru remedierea deficientelor constatate, daca a fost cazul.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: