Avocat

Rezolutiune

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale
Contracte

Log in avocati:

Creeaza cont de avocat

E-mail:

Parola:

Publicitate: