Avocat

Gajul

O garantie reala ce are ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert (gajul cu deposedare) sau ramane la debitor (gajul fara deposedare); lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj
Drept Civil

Log in avocati:

Creeaza cont de avocat

E-mail:

Parola:

Publicitate: