Avocat

Fondul Roman de Contragarantare

Institutie financiara specializata, constituit sub forma unei societati pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciALe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal infiintate, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de intreprinderile mici si mijlocii de la Institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.

Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate

Fondul Roman de Contragarantare este reglementat de OUG nr. 23/2009, aprobata cu modificari de Legea 312/2009
Drept Bancar si Financiar

Log in avocati:

Creeaza cont de avocat

E-mail:

Parola:

Publicitate: