Avocat

Audit financiar

activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.

Auditul financiar cuprinde si auditul statutar, desfasurat potrivit legii.

Activitatea de audit financiar este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, modificata prin Legea nr. 26/2010
Drept Bancar si Financiar

Log in avocati:

Creeaza cont de avocat

E-mail:

Parola:

Publicitate: